Ideoita reformisteille: Lakkauttakaa valtionvarainministeriö

N.B: Tämän kirjoituksen tavoitteet eivät ole omiani.

C102D22B29D947E8 AEB50C7EDE7E10AF
Muistutus: käytännössä maan taloutta pyörittää tyyppi, joka pääsi asemaansa siksi että faijansa oli tämä kaveri.

Keskusteluissa vallankäytöstä, valtion talouspolitiikasta ja sen sellaisesta monesti tulee esiin se näkökulma, että monet puoluevasemmistossa kokevat valtionvarainministeriön suureksi ongelmaksi, koska ministeriön virkamiehistö on myös omalla tavallaan merkittävä poliittinen vallankäyttäjä. Budjettivalmistelijana ja talouspolitiikan pohjien luomisella VVM on monesti se taho, joka luo kehykset keskustelulle. Valtionvarainministeriön asiantuntijat ja virkamiehet ovat myös ne, jotka pääsevät aina jatkuvasti ääneen mediassa, ja miltei poikkeuksetta nämä virkamiehet ajavat hyvin oikeistolaista agendaa. Kun esim. aktiivimallille ei löytynyt politiikan piiristä muita puolustajia kuin seteliselkärankaisten kuningas Vartiainen, VVM:n mennikäisruhtinas Hetemäki pistettiin asialle.

Miksi valtionvarainministeriöstä on sitten tullut niin ylivertaisen vaikutusvaltainen? Ehkäpä siksi, että Suomessa on hyvin pitkään ollut vallassa poliittinen paradigma, joka on kannattanut kaikkea keskittämistyötä ideologisista syistä, riippumatta siitä onko keskittäminen varsinaisesti hyödyttänyt missään mielessä.

Valtionvarainministeriön vastuualueet ovat myös poikkeuksellisen laajat, mikä antaa valtionvarainministeriölle muita ministeriöitä laajemmat mahdollisuudet vaikuttaa politiikkaan monilla alueilla. Luonnollisesti oikeistossa tämä on huomattu, miksi ministeriötä on miehitetty Hetemäen kaltaisilla hyvillä veljillä. Tämä on mahdollistanut sen, että virkamiehistön asiantuntijuusasemalla on pystytty perustelemaan oikeistolainen politiikka pragmaattisena ja ainoana rationaalisena vaihtoehtona.

Miten tästä pitäisi sitten päästä eroon? Ongelmana on virkamiehistö ja valtionvarainministeriön suhteettoman suuri rooli, joten järkevin ratkaisu olisi pilkkoa valtionvarainministeriö useampaan pienempään osaan. Jätän mielelläni tarkemmat näkemykset muiden pohdittavaksi, mutta nähdäkseni olisi tarkoituksenmukaista jättää ministeriön tehtäväksi verotusasiat sekä rahoitusmarkkinat, jotka nytkin ovat valtionvarainministeriön tehtäviä. Valtionhallinnon kehittäminen, budjettiosaston valmistelutehtävät sekä kunta- ja aluehallinto-osasto pitäisi joko siirtää muille ministeriöille tai uusille valtiollisille elimille.

Tällä tavalla saataisiin vähennettyä yksittäisen ministeriön epädemokraattista valtaa ja hajautettua sitä.

 

 

Ideoita reformisteille: Lakkauttakaa valtionvarainministeriö