Toinen piirre tiedustelulain puutteessa: kenelle tietoja annetaan?

PV

Koen kysymysten esittämisen aihepiiristä mielenkiintoisena, joten esitän toisenkin kysymyksen: Helsingin Sanomat on kertoneet laajamittaisesta yhteistyöstä ja tietojenvaihdosta ulkomaisten tiedustelupalveluiden kanssa, mitä Puolustusvoimat on harjoittanut nyt vuosikausia, alkaen jo kylmän sodan ajalta.

Katsotaanpas taas mitä lain esityöt sanoo, koska se on oikeastaan melko paljastavaa ja jännittävää.

2.4.11 Tietojen luovuttaminen ja kansainvälinen yhteistyö

Tiedustelutietojen luovuttamisesta viranomaisten välillä on säädettävä lain tasolla. Tällä hetkellä tietojen luovuttamisesta säädetään muun muassa henkilötietolaissa, julkisuuslaissa, SKRTL:ssä ja kansainvälisistä tietoturvavelvoitteista annetussa laissa. Nykytilaa ei kuitenkaan voida pitää riittävänä, sillä lähtökohtaisesti tiedustelua tehdään vakavien uhkien ehkäisemiseksi, jolloin kyse ei ole rikosten torjunnasta. Tilanteissa, joissa tiedustelutoiminnan aikana ilmenisi rikokseksi katsottava tapahtuma, voitaisiin tietyissä tapauksissa asiasta ilmoittaa rikostorjuntaviranomaiselle tai esitutkintaviranomaiselle.
Voimassa olevan lainsäädännön mukaan hankittuja tiedustelutietoja ei voida myöskään luovuttaa yksityisille tahoille. Nykylainsäädännön mukaan sotilastiedustelua koskeva kansainvälinen yhteistyö ei ole mahdollista tarpeelliseksi katsotussa laajuudessa. Ilman nimenomaisia laintasoista säännöstä sotilastiedustelu ei voi suorittaa tiedusteluoperaatiota yhteistyössä kansainvälisten kumppaneiden kanssa, mikäli
sellainen katsottaisiin Suomen kansallisten etujen mukaan tarpeelliseksi.

Hyvin ilmeistä on se että nykymuotoinen kansainvälinen toiminta ei näyttäisi pohjaavaan mihinkään lakiin lainkaan. Lienee tietynkaltainen ongelma, jos hallituksella tai eduskunnalla ei ole minkäänlaista käsitystä siitä millaista tietojenvaihtoa esim. Yhdysvaltojen kanssa Puolustusvoimat harjoittaa. Silloin käytännön tasolla ulkopoliittista päätösvaltaa on luovutettu Puolustusvoimille, mikä varmasti on no, jollei laitonta niin ainakin syvästi ei-toivottua.

Ja noin yleisesti kai sitä tulee pitää ongelmana, jos viranomaistaho pohjaa kaiken toimintansa ainoastaan löyhään lain tulkintaan ja etabloituneeseen menettelytapaan.

Toinen piirre tiedustelulain puutteessa: kenelle tietoja annetaan?

Tiedustelulain puute on kiinnostavampi kuin tiedustelulaki

PV.jpg

Minua ei ole sen suuremmin kiinnostanut tiedustelulaki tällä hetkellä, koska olen olettanut sen menevän läpi sukkana, niinkuin kaikki lisävaltuudet viranomaisille aina tuntuu menevän. Viestikoelaitos-uutisointi Hesarissa ja poliisin yllättävä kotietsintä toimittaja Laura Halmisen kotiin on kuitenkin melko poikkeuksellista näin Suomen oloissa.

Tänään kuitenkin törmäsin hauskaan kysymykseen: Miten Suomessa voi olla sotilastiedustelua, jos siitä ei ole lailla säädetty? Päätin tehdä niinkuin vastuullinen kansalainen tekee ja luin siis tiedustelulain esitöistä olennaisimmat osat.  Sivusta 31 eteenpäin.

Puolustusvoimista annetun lain 2 §:n yksityiskohtaisissa perusteluissa (HE 264/2006 vp.) todetaan, että sotilasstrategisen tilannekuvan muodostamiseksi ja ylläpitämiseksi tiedustelu- ja valvontajärjestelmä seuraa Suomen turvallisuusympäristön kehitystä, määrittää ympäristön muutokset ja tuottaa tietoa vallitsevasta tilanteesta. Järjestelmä antaa ennakkovaroituksen sotilaallisten uhkien kehittymisestä, jotta voidaan käynnistää tarvittavat vastatoimet. 

Eli lainsäätäjä on kyllä ottanut sotilastiedustelun tarpeen huomioon lakia säätäessä. Ongelmahan kuitenkin on että tämä pykälä ja sen esitöiden mukainen tulkinta on aika lailla sellainen, ettei se rajoita käytännössä mitään.

Ja miksi uuteen tiedustelulakiin haetaan myös oikeuksia tarkkailla Suomen kansalaisten verkkoliikennettä, sillä tavoin että Viestikoekeskus hoitaisi käytännön työn ja luovuttaisi työn tulokset Suojelupoliisille?

Yksi mahdollisuus olisi toki se, että VKK:n holveissa sitä verkkovalvontaa harjoitetaan jo nyt, koska on täysin mahdollista että Puolustusvoimissa on sitä lain toista pykälää tulkittu erittäin löyhästi, koska se on mahdollista. Todellista laillista edellytystä tälle ei olisi, siltikään, mutta entäpä jos tämä on se vallitseva tilanne?

Sen tiedon olemassaolo ja mahdollinen vuotaminen Helsingin Sanomille saattaisi olla se, miksi Puolustusvoimat, puolustusministeri ja tasavallan presidentti kaikki reagoivat niin voimakkaasti lehtijuttuun, joka todellisuudessa ei sisältänyt mitään uutta aiheeseen perehtyneelle.  Itse olen ihan harrastuspohjalta perehtynyt näihin aiheisiin ja lukenut muutaman kirjan ja itseäni ei yllättänyt artikkelin sisällössä juuri mikään.

Kukapa tietää, en minä ainakaan. Yksi asia on kuitenkin varma: yksikään poliitikko eduskunnassa ei myöskään sitä saa tietää, koska sotilastiedustelu on niin systemaattisesti salannut toiminnastaan aivan kaiken.

 

 

 

Tiedustelulain puute on kiinnostavampi kuin tiedustelulaki

Donald Trump ja Robert Mueller – mistä on kyse?

Olen päätynyt puhumaan Trumpista viime aikoina melko usein tuttujen kanssa, ja on tullut todettua että Suomessa uutisia on jokseenkin hankala seurata, koska suomalainen media on yleensä aika heikkolaatuista, mitä tulee Yhdysvaltojen sisäpolitiikan uutisointiin. Syyt siihen on aika ilmeisiä: jos ei seuraa aktiivisesti Yhdysvaltojen politiikkaa eikä tunne syvemmälti maan nykyhistoriaa, on aika hankala ottaa selvää siitä mitä tapahtuu maassa jossa valtion rakenne on radikaalisti erilainen kuin Suomessa.

18mueller-master768-v2.jpg

 

Mutta: minäpä olen sitten vuoden 2007 aktiivisesti seurannut, nolannut itseni tyhmillä mielipiteillä aiheesta, oppinut vähän enemmän ja tässä kohtaa voin sanoa että on aika hyvä käsitys siitä mitä siellä maassa tapahtuu. Joten kerronpa teille mistä on kyse.

Kaiken keskiössä on Venäjä. Toukokuussa 2017 apulaisoikeusministeri Rod Rosenstein nimitti entisen FBI-johtaja Robert Muellerin johtamaan oikeusministeriön alaista tutkimusta aiheesta “onko Donald Trump tai hänen vaaliorganisaationsa ollut  yhteyksissä Venäjän valtioon.” Tämän taustalle oli se, että Trump oli aiemmin erottanut FBI:n johtajan James Comeyn, ja Comey oli tullut julkisuuteen sanoakseen että Trump oli vaatinut häntä lopettamaan rikostutkinnan joka kohdistui entiseen kansallisen turvallisuuden neuvonantajaan Michael Flynniin (joka ehti olla asemassaan hädintuskin pari viikkoa) .

Tämä nyt on vielä aika suoraviivaista ja sen voi lukea Wikipediastakin. Kuviossa on kuitenkin kaikenlaista monimutkaisuutta ja Yhdysvaltojen oikeus- ja valtiojärjestelmän kommervenkkeja jotka on hankalia huomioida.

Tällä hetkellä syytteitä on nostettu neljää Trumpin organisaatiota tavalla tai toisella edustanutta henkilöä vastaan: Paul Manafort, Rick Gates, Michael Flynn ja George Papadopoulos. Papadopoulos ja Flynn ovat myöntäneet syytteet rikokseen joka on molemmilla sama eli false statements. Yksinkertaisesti tämä tarkoittaa sitä että sekä Papadopoulos että Flynn ovat antaneet valheellisia lausumia FBI:n rikostutkijoille kuulusteluissa. Trumpin vaalikampanjaorganisaatiossa ulkopoliittisista asioista vastuussa ollut Papadopoulos oli kieltänyt olleensa yhteyksissä Venäjän valtion edustajien kanssa, mutta hänen Facebook-tilinsä sisältämät tiedot todistivat toisin. Michael Flynn taas oli aiemmin kieltänyt olleensa yhteyksissä Venäjän Washingtonin-suurlähettilään Sergei Kisljakin kanssa, mutta myönsi sen myöhemmin. Flynn oli jo vuosia sitten istunut Vladimir Putinin vieressä päivällisillä jotka järjesti Russia Today, ja ottanut vastaan varoja osallistumisestaan. Flynn ei myöskään tehnyt ilmoitusta ulkomaisten varojen vastaanotosta, mikä hänen olisi pitänyt tehdä.

Molemmat näistä tunnustivat rikokset jotta välttäisivät mahdollisesti raskaammat tuomiot. Yhdysvalloissa on yleisessä käytössä plea bargain eli syyteneuvottelu, missä syyllisyytensä myöntävä voi neuvotella syyttäjän kanssa siitä, että syyttäjä suosittelee pienempää rangaistusta tai jättää jopa osan rikoksista syyttämättä. Yleisesti ottaen tässä syyttäjä vaatii aina täyttä yhteistyötä syyttäjän kanssa sekä kaikkien rikosten tunnustamista. Flynnin tapauksessa oli neuvosteltu, että myös hänen poikansa Michael G. Flynn jää syytteittä. Flynniä ei tulla myöskään syyttämään siitä, että Flynn oli ollut yhteyksissä Erdoganin hallintoon ja mm. suunnitellut turkkilaisen oppositiopoliitikon Fethullah Gülenin kidnappaamista ja Turkkiin kuljettamista Yhdysvaltojen maaperältä.

Paul Manafort ja Rick Gates taas on molemmat asetettu syytteseen huomattavasti raskaammista rikoksista, mutta ei suoraan Venäjä-yhteyksistään. Molemmat ovat olleet lobbareita Viktor Janukovytšin  Venäjä-mieliselle Ukrainan hallinnolle Yhdysvalloissa, ja siinä ohessa syyllistyneet tekoihin jotka johtivat syytteisiin muun muassa talousrikoksista, veronkierrosta ja salaliitosta Yhdysvaltojen valtiota vastaan. Yhdysvalloissa ulkomaisten valtioiden laskuun työskentelevien lobbareiden pitää rekisteröityä ja kumpikaan eivät sitä tehneet, mikä on rikollista sinänsä.

Myös Trumpin poika Donald Trump jr. ja Trumpin vävypoika Jared Kushner ovat myös tutkinnan kohteina, mutta heitä vastaan ei ole nostettu syytteitä. Tämän ytimessä on tapaaminen Trump Towerissa venäläisten lobbarien kanssa kesällä 2016, ja olivatko nämä lobbarit suoraan yhteyksissä Venäjän valtioon.

doland

Se taustasta, nyt analyysiin:

Tilanne Trumpin organisaation kannalta on se, että koska kysymys on hyvin raskaista syytteistä (mm. Flynn olisi saattanut joutua vuosikymmeniksi vankilaan rikoksista joiden syytteet hän vältti plea dealin kautta), yhteistyö syyttäjän eli Muellerin kanssa on houkutteleva vaihtoehto. Joku tässä kohtaa saattaa huomata että hei, hetkinen, eikö Trump voi vain jakaa armahduksia näille tyypeille niin he eivät joudu linnaan?

Voi, mutta se ei yksiselitteisesti kannata. Yhdysvaltojen korkeimman oikeuden päätöksen mukaan (Burdick vs. United States) armahduksen hyväksyminen tarkoittaa samaa kuin rikoksen tunnustaminen. Mikäli esim. Flynn olisi saanut armahduksen, Flynn olisi joutunut samantien myöntämään yhteydet Venäjän Washingtonin-suurlähettilääseen ja Flynn olisi voitu pakottaa todistamaan oikeudessa näin.

Mueller on myös alusta lähtien tehnyt yhteistyötä New Yorkin osavaltion oikeusministerin (kankea käännös, mutta olkoon) kanssa Manafort-tapauksessa. Paul Manafortin epäonneksi monet rikossyytteet ovat syytekelpoisia osavaltiotasolla, eikä pelkästään liittovaltiotasolla. Yhdysvalloissa nimittäin presidentti ei pysty armahtamaan osavaltiotason rikoksista, ainoastaan liittovaltiotason. On syytä epäillä, että Mueller, joka on aavistanut sen että Trumpin Valkoinen talo saattaa yrittää sabotoida hänen rikostutkintojaan, on tehnyt vastaavia yhteistöitä muidenkin tutkinnassa olevien osalta. Miltä osin siis Muellerin vetämän tutkinnan sabotointi on hankalaa ja kenties mahdotonta, mikä tietty laittaa Trumpin organisaation hankalaan asemaan.

On myös mahdollista että Trump yrittää erottaa Muellerin, vaikka Mueller on kongressin hyväksymä. Ongelmaksi jää se että kuka erottamisen tekee, koska Trump itse ei sitä voi suoraan tehdä, vaan se tehtävä jää oikeusministerille. Varsinainen oikeusministeri Jeff Sessions jääväsi itsensä jo varhaisessa vaiheessa koko Mueller-tutkinnasta, joten se jää apulaisoikeusministeri Rod Rosensteinin tehtäväksi. Rosenstein ei kuitenkaan ole kiinnostunut tätä tekemään, joten Trump joutuisi erottamaan Rosensteinin ja antamaan tehtävän jollekulle muulle. Viimeksi kun näin tapahtui, niin tapahtui Watergate-skandaalin aikaan ja se tuli tunnetuksi Saturday Night Massacrena ja aiheutti valtavan kriisin itsessään.

Osavaltiotason tutkinnat jatkuisivat tästä huolimatta, ja vaikka Mueller erotettaisiin, Muellerin pitäisi tehdä selvitys tutkinnasta kongressille. Se ei siis ole yksiselitteinen tie ulos tästä ongelmasta Trumpille, erityisesti kun Nixoninkin tapauksessa tämä johti obstruction of justice –syytteeseen mikä aloitti Nixonin viraltapanoprosessin joka johti Nixonin eroon.

Miltä tämä sitten näyttää? Melkoisen synkältä Trumpin kannalta, koska tähän asti Muellerin tutkinta on johtanut jo konkreettisiin tuloksiin ja avainhenkilöt kuten Flynn ovat myöntäneet syyllisyytensä. Samaan aikaan pitää toki muistaa että presidentin viraltapano Yhdysvalloissa on pääosin tuntematonta maaperää, koska sitä prosessia ei ole koskaan kuljettu loppuun asti.

 

 

 

 

Donald Trump ja Robert Mueller – mistä on kyse?

Miksi sinua vihataan, Juhana Vartiainen?

Kerron tarinan eiliseltä näin alkuun. Olin eilen Turun keskustassa liukastelemassa muiden joukossa ja huomasin tyypin jolla oli rollaattori jumissa siinä eilisessä jääsohjossa. Hän kieltäytyi kyllä avusta ja kertoi että oli keräämässä tölkkejä, jotta saisi kasaan rahaa niin että saisi lääkkeet ostettua. Hänellä oli nimittäin ollut aivoverenvuoto ja sen jälkihoitoon piti jotain hakea. Annoin hänelle femman mikä oli taskussa, vaikkei oikeastaan siihenkään olisi varaa, koska oletteko koskaan kokeilleet olla köyhä joulun aikaan? Ei ole herkkua, mutta toisaalta, itselläni ei ole tilannetta missä pitää kerätä tölkkejä saadakseen rahaa lääkkeisiin.

Mutta tämä on mitä se on: kaikkien kauniiden puheiden takana, poliitikoilla ei ole pienintäkään kiinnostusta siihen mihin leikkauspolitiikka johtaa. Se johtaa juuri tähän: ihmisillä ei ole varaa lääkkeisiin, ruokaan tai asumiseen. Niillekin jotka voisivat töitä tehdä, töitä ei ole, eikä tule, koska jokainen poliittinen teko yritysten hyväksi lisää omistajien voittoja eikä investointeja joista tulisi työpaikkoja.

Itse asiaan: pari viikkoa sitten demarinuoret ehdottivat ruoan alvin nostoa koska totta kai demarit tekevät kaikkea typerää, eiväthän ne muuten demareita olisi. Tätä lähti toki komppaamaan VATT:n entinen ylijohtaja ja entinen demari Juhana Vartiainen.

vartiainen blogi

Puretaan tätä nyt vähän ja erityisesti sitä miksi minä inhoan Juhana Vartiaista. Tässä puhutaan siitä että ruoan hinnan nousua voisi kompensoida indeksikorotuksilla. Niin voisi mutta arvatkaapas mitä: indeksikorotukset on jatkuvasti ne mistä on leikattu. Istuva hallitus on toiminut juuri näin, ja muitakin tukia on jatkuvasti leikattu. Vartiaisella ei ole minkäänlaista uskottavuutta siinä kun hän puhuu indeksikorotuksista, erityisesti kun edustaa puoluetta joka on systemaattisesti niiden leikkaamista kannattanut.

Ja miten tämä “joviaali” kommentti sitten että kaikkein köyhimpiin ei vaikuta, koska hehän kuitenkaan eivät ruokaa osta vaan saavat ruokansa leipäjonoista. Niin, niistä leipäjonoista jotka ovat jo nyt satojen metrien mittaiset. Ihan siksi että ihmisillä ei nytkään ole rahaa ruokaan. Eikä kukaan voi ylläpitää mitään terveellistä tai inhimillistä ruokavaliota sillä kamalla mitä leipäjonoista saa.

Sen pitäisi olla todellakin selvää että kenen asiaa Vartiainen ajaa: sen hyvätuloisemman kymmenen prosentin. Kaikki muut ihmiset ovat Vartiaiselle lähinnä karjaa, mistä on välillä kansantaloudelle hyötyä mutta muuten he eivät kelpaa mihinkään.

Minusta yhteiskunnan ei pitäisi pyöriä jonkinlaisen takaperoisen talousajattelun voimin, missä talous on tärkeämpi kuin ihmiset joihin se vaikuttaa. Talouden pitäisi olla olemassa kansaa varten, eikä toisinpäin. Mutta se on tällaisen reaalikapitalismin luonne: talous muodostuu sellaiseksi, että ainoat jotka siitä hyötyvät, ovat hyvätuloiset. Eivät työtä tekevät eivätkä köyhät työelämän ulkopuolella.

Myös se johtopäätös minkä tällaisista poliittisista mielipiteistä pitää vetää on ilmiselvä: meidän pitää vaatia enemmän, meidän pitää vaatia täydellistä taloudellista tasa-arvoa eikä tyytyä puolustamaan mitään indeksikorotuksia, koska niitäkään nykyjärjestelmä ja päättäjämme eivät aio meille antaa, minkä pitäisi olla lapsellekin selvää. En minä ole anarkokommunisti täysin syyttä, minä olen anarkokommunisti siksi että näen että valtaisa osa tästä kansasta on täysin päättäjien hylkäämä ja halveksuma, mukaanlukien minä itse.

Vartiaisen pyrkimys on jatkuvasti leikata, leikata ja leikata lisää valtiontaloudesta, niin että omistava luokka hyötyy siitä ja köyhät voivat sitten käydä hakemassa leipänsä Hurstilta. Ikävä kyllä Hurstilta ei saa rahaa lääkkeisiin, jos sattuu olemaan sairas. Eikä asuntoa, jos ei satu olemaan rahaa maksaa vuokraa, kun valtion asuntopolitiikka keskittyy asuntojen hintojen nostamiseen, jotta sijottajat voivat tehdä enemmän rahaa.

Törkeintä tässä on kuitenkin se, miten työtön ja köyhä saa kuulla olevansa yhteiskunnan loinen eläessään pienillä ja alati pienentyvillä etuuksilla. Millä sitten Vartiainen huutelee näitä kommenttejaan siitä miten köyhien pitäisi ymmärtää kuolla pois sotkemasta kansantaloutta ja miten työttömät on rikkaruohoja? Kyllähän te sen arvaatte: hyväpalkkaisissa julkisissa viroissa ja nyt kansanedustajana. Kumpi sitä on isompi loinen, se joka haluaa töihin ja saa nyt toimeentulotukea, vai se joka nostaa kansanedustajan palkkiota täysin ilman minkäänlaisia ansioita?

Ja siksi minä inhoan sinua, Juhana Vartiainen.

 

 

 

 

 

 

 

Miksi sinua vihataan, Juhana Vartiainen?

Suoraa toimintaa, aktivismia ja liberaaleja narratiiveja

Jännä viikko ollut, tavallaan! Ensin joku lykkäsi tuleen Bar Rock Bearin omistajan autot, sitten oli itsenäisyyspäivä ja alpakkasalaliitto ja joku vielä kehtasi nyysiä Lauttasaaresta liput saloista ja poltti ne näyttävästi videolla! Huh huh nimittäin ihan mielettömät fiilikset.

spränga (1)
Tolkun Ihmiset

Ja sitten alkaa taas se “tuomitsetko sinä tämän” ja “onko sinusta asiallista vahingoittaa muiden omaisuutta”-hommat ja myös tietty “olen juonut kaiken liiman ja vihervasemmistolla ei oikeasti ollut yhtään alpakkaa”-jutut. Emme sano enää tässä kyllä alpakoista mitään paitsi että hyvinhän se Pahkala veti.

Sekä autojen polttamisessa että lippujen polttamisessa tietty reaktio on aina sama: tällä ei kyllä saada aatteelle kannatusta. Ja sehän on noin wolfgangpaulilaisittain ei edes väärässä. Se on täysin asian sivusta. Ja nyt, vaikka äänestäisit Kokoomusta tai Vihreitä niin lue loppuun ihan huolella.

Politiikkaa voi tehdä monella tavalla, sekä parlamentaarisella ja ulkoparlamentaarisella tasolla. Konventionaalisesti puoluepolitiikkaan osallistuva voi olla aktiivinen puolueessa ja saada omia näkemyksiään ohjelmiin yms ja sitä kautta jotain toteutettua omassa kunnassaan tai jopa valtakunnantasolla. Voi myös olla kansalaisaktiivi, joka harjoittaa lobbausta taihi painostusta eduskunnan suuntaan vaikkapa kansalaisaloitekampanjalla tai vastaavalla. Näissä on yhteinen piirre se että näissä kaikissa tarvitaan väistämättä julkisen mielipiteen muokkausta suopeaan suuntaan, koska edustuksellisessa demokratiassa melko harvoin poliittiset puolueet uskaltavat mennä sellaisille linjoille, joille ei ole minkäänlaista kannatusta. Monesti se ratkaisee, että pienempi määrä ihmisiä oikeasti kannattaa tai vastustaa jotain asiaa, mutta monet ovat väliinpitämättömiä sen suhteen. Tämä toimii niin hyvässä kuin pahassakin: tasa-arvoinen avioliittolaki toteutui koska pohjimmiltaan hyvin monia ihmisiä ei erityisemmin kiinnosta että onko sellainen olemassa eivätkä vastusta lain muutosta. Samaan aikaan pieni mutta äänekäs lauma rasisteja on pystynyt Perussuomalaisten kautta vaikuttamaan maahanmuuttopolitiikkaan, ja se on maksanut ihmishenkiä.

Mielipiteenmuokkauksesta ei ole kyse silloin kun tehdään suoraa toimintaa, on se sitten laillista tai laitonta. Jos ammattiliitot haluavat yleislakolla kaataa hallituksen, se on täysin laillista, mutta ei nojaa siihen että yleinen mielipide kääntyisi välttämättä liittojen puolelle: se riittää että omat luottavat niin paljon että siihen lakkoon menevät.

Laittomassa toiminnassa pätee sama periaate: siinä ei muokata mielipiteitä, vaan tavoitteet on täysin toisaalla. Jos Bar Rock Bearin vessanpöntöt tukitaan ja omistajan autot poltetaan, tarkoituksena on nimenomaan aiheuttaa vaikeuksia baarin omistajalle, niin suoraan ja niin paljon kuin vain on mahdollista. Sama juttu muinaisten turkistarhaiskujen ja meijeriautojen polttamisen kanssa: siinä isketään talouteen. Ja ottaen huomioon sen että turkistarhaajien määrä on pudonnut koska EVR:n iskut aiheuttivat huomattavaa taloudellista riskiä samalla kuin kansalaisaloite-lähestymistapa turkistarhauksen kieltämiseksi epäonnistui totaalisesti, voiko kukaan sanoa ettei laiton suora toiminta voi olla menestyksellistä? Voit olla sitä mieltä että se on väärin ja se on ihan fine olla sitä mieltä, noin yleisesti, mutta ei kannata aina miettiä asioita sen kautta että omasta mielestä moraalisesti oikea keino on ainoa toimiva keino. Se on vähän toopea hommaa se.

Eihän se toki aina ole eikä se ole välttämättä edes kovinkaan merkityksellistä. Lauttasaaren lippurovio nyt on tietynkaltainen symbolinen teko, jota kukaan ei hetken päästä muista, todennäköisesti. Etukäteen ei koskaan tiedä mikä vaikutus on.

Mitä ei pidä tehdä jos tukee ihmisten päämääriä mutta ei välttämättä keinoja niihin: ei pidä liittyä tuomitsevien joukkoon pelkästään siksi että sitä odotetaan. Ei pidä lähteä siihen liberaaliin narratiiviin mukaan että kaikki olisi mielipiteenmuokkaamista, koska se ei sitä ole. Jos ei halua olla solidaarinen jonkun keinoja kohtaan, voi olla vaiti. Varsinkin jos sinulla ei ole varsinaisesti mitään henkilökohtaista moraalista näkemystä siitä että joku olisi toiminut väärin, mutta koet että pitää tuomita koska sitä odotetaan. Voisit toki myös vähän miettiä sitä että mikä on näppäimistön tai älypuhelimensa äärestä paheksuntansa ilmaisevan rooli. Se on tollon rooli. Hyvä on olla, kun on nolla, jolla ei ole mitään merkitystä siinä mitä oikeasti tapahtuu kun joku päättää ryhtyä laittomaan suoraan toimintaan. Ainoa asia jota tapahtuu kun päättää esimerkiksi tuomita suoran toiminnan natseja vastaan, on se että tulee osallistuneeksi sen kohinan tuottamiseen joka peittää alleen faktat siitä mitä natsit on, mihin natsit pyrkivät ja miksi heitä vastustetaan ylipäätään.

Se kynnys on nimittäin aika korkea ja sellainen minkä yli en itse mene. Mutta sellainen ihminen joka päättää ottaa lastin sytytyspaloja mukaan ja pistää jonkun autot tuleen, se ei toimintamalliaan muuta siksi että jotkut Ylen toimittajat tai yritysviestintäkonsultit tai vihtiläiset konepajayrittäjät paheksuu sitä Twitterissä tai Facebookissa. Ja olen aika varma siitä että myöskään se, joka käy polttamassa nipullisen lippuja ja videoi sen välitä siitä paheksunnasta.

Joten olisi aika korkea aika olla vastailematta näihin “tuomitsetko tämän”-tyyppisiin kysymyksiin.

Suoraa toimintaa, aktivismia ja liberaaleja narratiiveja

Vieraskynästä: Suomalaisen kämyskenen taksonomia

Elikkäs hei ja moi palasin eilen mielenosoitusreissulta Helsingistä. Yleisesti todettakoon että Helsingin poliisi on osaamattomia sikoja kaikki, natsit on raukkoja ja niin edespäin. Mutta tässä suomalaisen äärioikeistoskenen taksonomia nimimerkiltä “Tarkkailija” jonka kanssa sovimme että minä nyttens tämän julkaisen hänen puolestaan.

neofolktintti.PNG

SUOMALAISEN KÄMYSKENEN TAKSONOMIA

Koska netissä ns. suvaitsevaisissa piireissä esiintyy välillä kyvyttömyyttä havaita eroja äärioikeistolaisten välillä, tässä erilaisten tendenssien taksonomia. Tämä on tarkoitettu yleiseksi luonnehdinnaksi: monet siinä esiintyvät henkilöt ja muut ovat eri tendenssien välissä, tai edustavat useita niistä. Fasismi- ja tykittelyskaaloissa voidaan yleisenä luonnehdintana ajatella, että 1 on Sampo Terho ja 10 on edesmennyt kansallissosialismi.com, molempien skaalojen suhteen.

SANANVAPAUTTAJAT

Maltillisimmasta päästä tässä kuvatuista heimoista, todennäköisesti se jonka jäsenet pahastuvat todennäköisimmin skaalalle joutumisesta. Vastaa jossain määrin amerikkalaista alt-lite-ajattelua, jossa voidaan leikitellä skaalassa ylempänä olevalla terminologialla oletetun suvaitsevaiston häiritsemiseksi, mutta varsinainen aate on enemmänkin jonkinlaista kevytnationalismissa marinoitua yleisoikeistolaista liberalismia, jossa rotuteorioita tärkeämpää on islamismin homovastaisuus. Varsinaiseen natsismiin suhtaudutaan kielteisesti, mutta sananvapauden nimissä saatetaan puolustaa jos jonkinlaista kainalontuulettajaa.

Esimerkkihenkilöitä: Jiri Keronen, Tere Sammallahti, Sebastian Tynkkynen
Kuvaavia lauseita: ”Itse asiassa antifasistit ovat nyky-yhteiskunnassa niitä varsinaisia fasisteja”, ”Miksi mukasuvaitsevaiset haluavat tänne liberaalin yhteiskunnan perusarvoja vastustavia fanaatikkomuslimeja?”, ”En ole feministi vaan tasa-arvon kannattaja”, ”Poliittinen korrektius on uusi kommunismi”
Fasismi: 1
Tykittely: 3

ITSENÄISYYSSOTURIT

Vanhan suomalaisen nationalismin nykyajan edustajat. Kodin, uskonnon ja isänmaan vankkumattomat puolustajat. Maahanmuuttoa vastustetaan koska kyllä lakia pitää noudattaa ja yhteiskunnan sovitut tavat pitää, mutta sykähdyttävämpää ovat asiat, jotka liittyvät veteraaneihin, jalkaväkimiinoihin ja sisällis… siis vapaussotaan. Radikaalimpiin heimoihin suhtaudutaan vähintään epäillen, koska monet näistä ovat aivan liian venäläismielisiä tälle perinteikkäälle heimolle, mutta historiallista fasismia saatetaan siloitella pitkilläkin selostuksilla siitä, miten kommunistit ovat pyrkineet vääristelemään sotien välisen ajan historiankirjoitusta. Myös pakkoruotsin vastustaminen on usein kova sana.

Esimerkkihenkilöitä: Arto Luukkainen, Jussi Niinistö, Juhani Putkinen
Kuvaavia lauseita: ”Kommunismin uhka kohtaan ei ole koskaan väistynyt isänmaamme päältä”, ”Vain suomettuneisuus estää meitä liittymästä Natoon”, ”Jalkaväkimiina kuuluu Suomen luontoon”, ”Kaikella on rajansa – Suomellakin”
Fasismi: 2
Tykittely: 2

GEOPOLIITIKOT

Toisin kuin suurin osa muista heimoista, tämä ryhmä identifioituu usein vasemmistolaisuuteen tai keskustaan. Tämä yhdistyy kuitenkin Suomen oloissa varsin omalaatuiseen nationalismiin, joka kumpuaa Venäjää ymmärtävästä ”geopolitiikasta”, salaliittoteorioista ja ajatuksesta siitä, että työläisen etu on kansakunnan etu. 70-luvulla tämä ajattelu olisi vielä ollut mainstream, ja Paavo Väyrysen tapauksessa kyseessä on se, että se olikin sitä. Maahanmuutosta puhuttaesta esiin nousee säännönmukaisesti George Soros ja kansainvälisten finanssikapitalistien sekä länsileirin juonittelut suomalaisen työläisen pään menoksi. Kovemmat edustajat lipsuvat usein suoranaiseen putinismiin (ehkä jopa Donbassiin lähtöön asti) tai vastaavasti reptiliaaneihin tai antisemitismiin.

Esimerkkihenkilöitä: Janus Putkonen, Sande Parkkonen, Paavo Väyrynen
Kuvaavia lauseita: ”Jo tästä Naton tukikohtien kartoista voimme nähdä natottajien valheen Venäjän uhasta vääräksi”, ”Nykyvasemmiston ongelma on finanssikapitalistien liehittely”, ”Pakolaiskriisi on masinoitu tietoisesti Libyaa ja Syyriaa pommittamalla”, ” NWO:n juoksutyttö Jessikka Aro on taas…”
Fasismi: 3
Tykittely: 6

NUIVAT

Niin sanottu maahanmuuttokriittinen leiri, joka alkoi nousta 2000-luvun puolella ja on nyt ottanut Perussuomalaiset hallintaansa. Tällä hetkellä tätä leiriä kuvaa ehkä eniten yksipuolinen keskittyminen maahanmuuttoon ja etenkin humanitaarisen maahanmuuton vastustamiseen; tällä ja perussuomalaisten nahistelulla sinisten kanssa peitetään se, että sanottavaa muusta ei oikein ole ja leiriin sisältyy suuriakin eroavaisuuksia mm. uskonnon, Venäjä-kysymyksen, talouspolitiikan jne. suhteen. Maahanmuuttokritiikkiin kelpaa välillä populismi ja välillä teknokraattinen taulukkopyörittely, mutta ehkä vielä tärkeämpi yhdistävä tekijä on vihervasemmiston haukkuminen. Kunhan perussuomalaisten hajoamisen jälkilöylyt laantuvat, erot saattavat alkaa ilmetä.

Esimerkkihenkilöitä: Jussi Halla-aho, Laura Huhtasaari, Juho Eerola, Matias Turkkila
Kuvaavia lauseita: ”Taas kerran valtamedia on vääristellyt perussuomalaisten sanomaa”, ”On selvää, että jos tahti ei muutu, Euroopan islamisaatio on tosiasia”, ”Uuvattien moraalinen haaksirikko on joka päivä ilmeisempi”, ”Viherkommunisteilta ei voi muuta odottaakaan, mutta miksi myös kokoomus on siirtynyt maanpetturilinjalle?”
Fasismi: 4
Tykittely: 3

SARASTAJAT

Tämä heimo pyörii Sarastus-lehden ja muiden Hännikäisen projektien ympärillä. Taaskin, koostumus vaihtelee fasismin rajalla kävelijöistä sen selvästi ylittäneisiin; radikaaleimmista heimoista tämän kuitenkin erottaa pyrkimys kauniisti sanottuna osallistua enemmän älylliseen pohdintaan kuin käytännön toimintaan. Teorioiden pyörittelyn lisäksi saatetaan kehitellä kansallismielisiä seremonioita ja muuta kaunista, ehkä jopa välillä mennä korpeen vaeltamaan neofolkin soidessa ja pohtimaan kansamme vuosituhantista historiaa. Toki alkoholin astuessa kuvaan korkeatyylistä voidaan helposti siirtyä kavioeläinten siittimiin. Jonkinlaista jakolinjaa on vähän aikuisemman polven, jota vielä kiehtoo nouvelle droite sun muut, ja nuoremman polven, joka pohjaa enemmän alt-rightiin, välillä. Joillakin heimolaisilla on myös tarve ilmaista itseään englanniksi, joka voi johtaa tunnettavuuden kasvuun.
Esimerkkihenkilöitä: Timo Hännikäinen, Tuukka Kuru, Tiina Wiik (vaikka tämä ei Sarastukseen kirjoitakaan)
Kuvaavia lauseita: ”Emme kuitenkaan voi käsitellä kansallismielisyyttä sivuamatta myöskään verenperinnön kysymystä”, ”On sangen kiintoisaa, miten laajalle levinnyttä kulttuurimarxismi nykyisin on”, ”Toisin kuin esimerkiksi rahvaanomaisempi Hitler, Codreanu edusti kristillisempää virtausta”, ”Hevosen k—-”
Fasismi: 6
Tykittely: 4-7 (humalatilasta riippuen)

OSASTO RK

Vaikka Rajat Kiinni -ryhmä ja monet tämän heimon edustajat ovat varsin uusia tulokkaita kentällä, tämä heimo pohjaa silti suomalaisen nationalismin tiettyihin perinteisiin. Ehkä yksi innokkaimmista ryhmistä ainakin mitä tulee katutason aktivismiin ja MV-Lehden jakamiseen netissä, mutta vastapainoksi sitten tiimellyksessä viestintä ei ole kovin korkealentoista ja rapatessa roiskuu. Erilaiset ryhmät nousevat esiin kuin päivänperhot ja sitten jakaantuvat ja kuolevat – jatkuvana kiintopisteenä on MV-Lehti ja sen jatkuvalla syötöllä tulevat uutiset maahanmuuttajarikollisista ja suvaitsevaisten toilailuista, joista jokainen laittaa hommien kierrokset aina vain kovemmalle. Tekee yhteistyötä SVL:n kanssa, mutta ei mene viimeiseen heimoon, koska ei omaa riittävää kurinalaisuutta. Kuvaavaa on, että siinä missä esimerkiksi Seppo Lehto oli ennen kansallismieliselle skenelle jonkinlainen vähän nolostuttava vitsihahmo, on tämä nyt täydellä menossa mukana tämän heimon hommissa siinä missä muutkin, koska miksipä ei.
Esimerkkihenkilöitä: Marco de Wit, Ilja Janitskin, Junes Lokka, Seppo Lehto
Kuvaavia lauseita: ”RAJAT KIINNI!”, ”Olemme irtautuneet Rajat Kiinni – Suomi Ensin -ryhmästä jatkuvien johtajuusongelmien takia ja perustaneet uuden puoluerekisteriin pyrkivän liikkeen nimeltä Suomi Ensin – Rajat Kiinni…”, ”MV-Lehdestä voi lukea sen mistä mokumedia valehtelee”, ”Maistuuko s—–h—– mielestä n——-k—– hyvältä vai mikä on?”
Fasismi: 7
Tykittely: 10

NATSIT

Nämä tyypit eivät enää aatettaan pahemmin peittele. Tärkein järjestö on tietysti PVL, mutta nykyisin Odinitkin oikeastaan menevät tähän kategoriaan, eräänlaisena PVL:n support-osastona. Arvostavat Hitleriä, hakkaavat poliittisia vastustajiaan ja marssivat kadulla. Eiköhän kaikki tiedä, mitä ”natsi” tarkoittaa.
Esimerkkihenkilöitä: Löytyvät PVL:n sivuilta.
Kuvaavia lauseita: ”Mikäs cuck se siellä natseista huutelee? Onko itse Keronen?”, ”Ilman juutalaisten roolin huomioon ottamista emme ymmärrä mitään eurooppalaisten kansanmurhan syistä”, ”Ainut väärä asia mitä Suomi toisessa maailmansodassa teki oli Saksan pettäminen”, ”Ei ole mitään näyttöä siitä, että PVL:n yhteispohjoismaisen valtion ajaminen ja suhde venäläisiin nationalisteihin olisi haitannut rekrytointiamme, päinvastoin”
Fasismi: 10
Tykittely: 8

 

Vieraskynästä: Suomalaisen kämyskenen taksonomia

Alpakan Pelko ja miten media lähtee mukaan valeuutisten tekoon

Ajattelin ensin etten kirjoittaisi tästä koska tämä kaikki on niin saatanan typerää, mutta kai se on pakko.

alpakkasalaliitto.jpg
Kiitos tästä twitter-henkilö Tero Hannulalle, tuolle Sanna Ukkolan pahimmalle vastustajalle.

 

Lyhyesti: Töölön asukkaat olivat itsenäisyyspäivän järjestämässä lastenjuhlaa jossa olisi ollut alpakoita ja kaneja koska no, kai sellaiset on sitten kivoja jos on lapsia tai jotain. Koska natsien 612-kulkue lähtee Töölöntorilta ja vähän toisen natsiporukan marssi suuntaa Töölöntorille, poliisi kielsi tapahtuman järjestämisen koska poliisi symppaa natseja.

Jep jep, tapahtuma siirrettiin siis HJK:n stadionille jotta se voi tapahtua siitä huolimatta että poliisit ovat taas tehneet sen mitä aina tekevät. Luulisi että tämä olisi tässä, mutta ei.

Ensin Ylilaudan toistaitoiset pennin natsit päättivät luoda sellaisen teorian että koko tapahtuma oli luotu vain 612-natsien kiusaksi, ja oikeasti sen takana olisi sellaiset henkilöt kuin päivystävä anarkisti Suvi Auvinen ja kaikille Helsinki Pridesta 2016 tuttu Juho Pylvänäinen. Siis mitään todisteitahan tästä ei ollut tietenkään.

alpakat 1

 

Ylilaudan spekuloinnin myötä muutkin jotka saavat uutisensa jostain maata kiertävältä radalta päättivät uskoa täysin tähän. Voisi jotenkin luulla että nämä ihmiset jotka ovat tehneet maahanmuuton vastustamisesta ja natsien komppailusta elämänsä keskiön eivät ehkä ole kovin hyviä noin niinkuin arvostelukyvyltään.

suvin alpakat

No, kun mitään konkreettista ei oikein löytynyt joka olisi sitonut Suvi Auvisen, Juho Pylvänäisen tai Suomen anarkistit tähän, niin piti keksiä joku parempi kohde. Päivän Byrokraatin lahjakkuusreservihän sen teki: Aleksi Pahkala, joka on aktiivina tässä asukasyhdistyksessä oli buukannut Töölöntorin tapahtumaa varten. Ja koska Pahkala on myös ollut järjestämässä antirasistisia mielenosoituksia, kyseessähän on marxistien salajuoni.

alpakat 3
Uskopuhetta mutta paskon

Osapuilleen edes etäisesti tavanomainen ihminen ehkä nyt käsittää sen että tässä taas vaihteeksi PB edistää jotain tinnerinhajuista salaliittoteoriaa kulttuurimarxisteista niinkuin aina muutenkin, mutta siitä sontasaitista en puhu sen enempää, lukekaa vaikka tämä sen sijaan.  Kirjoitinhan oikein hyvin Päivän Byrokraatin laitaoikeistolaisuudesta.

Siis totta kai internetin tyhmimmät pulunnussijat jotka äänestää Halla-ahoa, symppaa natseja ja puhuvat kulttuurimarxismista uskovat mihin tahansa typerään salaliittoteoriaan minkä joku Ylilauta ja PB keittää kasaan Erikeeper-kattilassa. Siinä ei nyt ole mitään sen kummallisempaa.

Ongelma on siinä että sellaisetkin tahot joiden nyt pitäisi tietää paremmin tarttuvat tällaiseen valeuutishommaan. Ihan Ylestä lähtien.

alpakat 4
vohoi vittu

Koska on tärkeää saada klikkauksia, Ylen Matti Konttinen kirjoitti täyttä nollainformaatiota sisältävän jutun siitä että oliko lastenjuhlan tarkoitus ainoastaan blokata natsien marssi. Vastaus oli ei, mutta ainahan sitä voisi otsikoida niinkuin se olisi mahdollista. Matti Konttinen, sinä et kelpaa journalistina edes Turun Sanomien etusivun makkaramainosten kirjoittajaksi.

Tällaisista vakavista somehenkilöistä taas Suomen Kuvalehden kolumnisti Sami Kuusela päätti vain esittää kysymyksiä kovin julkisesti aiheesta Suvi Auviselle. Ja miksi? No jonkun Jiri Salinin seinällä oli puhuttu että Suvi Auvinen oli järjestämässä alpakkatapahtumaa natsien kiusaksi. Kuka on Jiri Salin ja miksi ketään kiinnostaa joku hommalaisskenestä kaivettu varma tieto? Minä en ainakaan tiedä.

Se on ihan turha alkaa jeesustella sillä että on valemedioita jos noin niinkuin vakavasti otettavassa mediassa pääsee vaikuttamaan tämänkaltaisia toopeja. Antaisitte vaikka mulle työtä, mä osaan jopa taustoittaa juttuni jos mulle maksetaan siitä. Minäkin olen monella tavalla puutteellinen ihminen mutta en sentään noin turha ihminen kuin Sami Kuusela.

Jeesus Kristus. Hyvää itsenäisyyspäivää, Hakaniemen torilla tavataan.

Alpakan Pelko ja miten media lähtee mukaan valeuutisten tekoon

Perussuomalaisten toinen hajoaminen?

Lukijalle: tässä tekstissä käytetään natsi-termiä tosi löysästi koska mua väsyttää liikaa enkä jaksa tehdä tarkkoja lajimääritelmiä.

Olen kirjoittanut vähän liikaa juttuja viime aikoina sen perusteella mitä somessa on näkynyt, mutta tulipa tässä mieleen kun näin nämä kuvankaappaukset siitä mitä Oulun persujen sihteeri Esa Paloniemi jakaa omalla Twittertilillään. Kuvankaappauksista kiitos twitterhenkilö Dimitri Gurbanoville joka säästi minulta omien kuvankaappauksien ottamisen vaivan.

Persut toki virallisesti sanoutuvat liimanjuojanatsien mustanaamiokerhoista irti:

psvastaus.jpg
ok

Se mitä tämä blogaus ei käsittele on sitä miten Persuissa on aika vahva natsiedustus ja jopa ei-natsit persuissa symppaa natseja jonkinkaltaisina aateveljinä. Sen me tiesimme jo. En myöskään odota että Persut koskaan tätä myöntäisivät tai tuomitsisivat natsitouhut tai mitä helkkaria nyt sitä jossain liberaalissa maailmassa vaaditaan.

Paljon mielenkiintoisempi asia on se mitä natsien läsnäolo puolueessa nyt tarkoittaa, kun puoluejohtajaksi nousi kesällä Jussi Halla-aho jota pidän poliitikkona taitamattomana ja ihmisenä epäkelpona. Lyhyt katsaus viimeisen kymmenen vuoden aikaiseen äärioikeistoskeneen seuraa.

harmaa kalpee.jpg
kristus.

Suurinpiirtein tuossa vuoden 2008 paikkeilla suomalainen äärioikeisto löysi toisensa Hommaforumin kautta, tavalla mitä esim. Suomen Sisu ei kyennyt koskaan tekemään. Äärioikeisto on aina ollut ideologisesti levällään kuin Jokisen eväät. Yhdistäviä piirteitä on aina ollut, mutta myös suuria eroavaisuuksia. Hommaforumilla oli niin antisemiittejä kuin Israel-faneja, niin skinheadeja kuin Batistini-pukuisia intel intek inteklek, eikun, älykkönatseja ja niin eespäin. Perinteisesti nämä tyypit eivät ole osanneet pelata oikein hyvin yhteen, kun linjaerot käy jossain vaiheessa yleensä liian suuriksi. Kaikkia näitä päätyi Perussuomalaisiin siinä vaiheessa kun natsit lähtivät joukolla politiikkaan “maahanmuuttokritiikin” varjolla.

Soinin aikaisessa puolueessa näillä kaikilla oli rinnastettava positio, missä Hommasta ja Suomen Sisusta itsensä puolueeseen kammennut äärioikeistolainen siipi oli usein napit vastakkain muiden persujen ja Soinin kanssa. Altavastaajapositio puolueen sisäisenä oppositiona yhdistää monesti mukavasti.

Mutta sitten kesällä Soini uhmasi märkää ja hävisi ja sössi puolueensa hallinnan Halla-aholle ja sakealle Huhtasaari-Hakkarainen-Eerola-triolle. Tilanne toki elää yhä, mutta monilla tasoilla persuista on käynyt ja käy yhä joukkopako niiden osalta joilla oli jotain muutakin agendaa kuin rasismi ja äärioikeistolaisuus. Veikkaisin että Perussuomalaiset eivät ole enää esimerkiksi vanhalle SMP-aktiiville relevantti vaihtoehto.

Puolueessa ei ole enää oppositiota vaan nyt äärioikeistolaiset ovat puolue. Siitä saattaa helposti seurata ongelmia, kun vanhat ristiriidat alkavat nousta pinnalle ajan kuluessa. Halla-aho on esimerkiksi markkinaliberaali siinä missä monet muut äärioikeistolaiset ovat monilta osin lähinnä rasistisia sosialidemokraatteja, mitä tulee mielipiteisiin esim. hyvinvointivaltiosta. Ja tällaiset antisemitismin ja Israel-fanituksen yhteentörmäykset on myös aika varmoja. Noin historiallisesti katsoen, se että viha maahanmuuttajia kohtaan yhdistää äärioikeistolaisia ei ole kauhean pitävä liima tämänkaltaisissa tilanteissa.

Halla-aho, toisin kuin Soini, ei myöskään varsinaisesti voi yrittää hillitä avointa natsismin kannattamista puolueen sisällä koska se on se pohja miltä hän kampesi itsensä valtaan. Halla-aholla on myös se ongelma että natsien parissa hän ei ole varsinaisesti yleisesti arvostettu aivan kaikkialla: liian harmaa, liian varovainen, liian karismaton ja ennen kaikkea: Halla-aho ei ole itse natsi. Halla-aho edustaa sitä äärioikeistolaista sukupolvea jolle avoin natsismi ei ole tarkoituksenmukaista.

Jos Halla-aholle nousee haastaja, se nousee väistämättä Perussuomalaisten kaikkein kaukaisimmasta oikeasta laidasta, ja sitä puolue ei välttämättä kestä, vaan hajoaa.

Perussuomalaisten toinen hajoaminen?